Спорт «Призма — 3»
2550.0 Грн.
Спорт «Блок» Kidigo
2950.0 Грн.
Спорт «Бревно» Kidigo
2950.0 Грн.
Спорт «Призма»
4080.0 Грн.
Спорт «Цилиндр» Kidigo
4130.0 Грн.
Спорт «Горка» Kidigo
4430.0 Грн.
Спорт «Цилиндр — 4» Kidigo
4650.0 Грн.
Спорт «Спуск — 2» Kidigo
4710.0 Грн.
Спорт «Трапеция» Kidigo
4770.0 Грн.